Bestyrelsen

Bestyrelsen for Den erhvervsdrivende fond NaturBornholm

Bestyrelsen for
Den erhvervsdrivende fond NaturBornholm

Iføge §5, Stk. 1 i fondens vedtægter, "skal den erhvervsdrivende fonds ledelse varetages af en bestyrelse, der sammensættes således:

  • To medlemmer udpeges af og blandt medlemmerne af Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionsrkommune.
  • Formanden for Destination Bornholm.
  • Formanden for Bornholms Erhvervsråd.
  • To repræsentanter udpeges af medlemmerne af Naturhistorisk Forening på Bornholm.
  • To repræsentanter udpeges af medlemmerne af støtteforeningen NaturBornholms Venner.
  • Et medlem med naturfaglig baggrund udpeges af Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune efter indstilling fra NaturBornholms bestyrelse.
  • Et medlem vælges af og blandt det helårsansatte personale.


Fondens bestyrelse har i dag følgende sammensætning:

Leif Olsen (Kommunalbestyrelsen)
Linda Kofoed Persson (Kommunalbestyrelsen)
Marian Lundh (Destination Bornholm)
Carsten Holm Nielsen (Bussines Center Bornholm)
Næstformand: Finn Hansen (Naturhistorisk Forening)
Morten Top Jensen (Naturhistorisk Forening)
Afventer (NaturBornholms Venner)
Formand: Bjarne Westedahl (NaturBornholms Venner)
Kurt Buchmann (Naturfaglig, udpeget af Kommunalbestyrelsen)
René Larsen Vilsholm (Medarbejderrepræsentant)